Camfil APC je jedným z najväčších svetových výrobcov zariadení na zber a filtráciu priemyselného prachu, hmly a dymu.

GOLD SERIES X-FLO

Filtračné jednotky GSX efektívne odlučujú prach pri zachovaní nízkej tlakovej straty. Kolektory GSX používajú technológiu krížového prúdenia a jedinečnú konfiguráciu prekážok k vytvoreniu rovnomerného prúdenia vzduchu, ktoré predlžuje životnosť vašich filtrov. Filtračné patróny vydržia dlhšie a vyžadujú menej výmien, čo znižuje celkové náklady na prevádzku.

Aplikácia:

Je určený na suché typy prachu, vrátane dymu. Pohltí jemný, vláknitý a ťažký prach. Po úprave na nebezpečný aj horľavý suchý prach.

VORTEX

Vortex je kombináciou odstredivky a odlučovača vody s ventilátorom, ktorý pracuje na princípu vírenia vody. Znečistený vzduch je privádzaný do víru v odlučovači, kde sa odlúčia ťažšie častice. Vďaka špeciálnemu smerovaniu prúdu vzduchu sa generuje intenzívne vírenie vody, cez ktoré prechádza prúd vzduchu, zaťažený znečisťujúcou látkou. Intenzívne miešanie s vodou spôsobí, že sa polutanty spoja a vyzrážajú. Tým na seba nabaľujú ťažšie aj ľahšie častice a dôjde k odlúčeniu všetkých nečistôt. Radiálne namontovaná špirála oddeľuje kvapalinu odstredivou silou od znečisťujúcich látok viazaných v prúde vzduchu a vyčistený vzduch je vypúšťaný ventilátorom umiestneným na hornej strane jednotky.

Aplikácia:

Pre vláknitý, horľavý, lepivý prach. Všetky kovy, brúsenie, rezanie, leštenie, kartáčovanie, odihlenie.

Odsávací stôl Camfil GM1500LS