Filtračné jednotky ABSOLENT pre odsávanie olejového dymu alebo emulznej hmloviny pracujú na princípe priechodu vzduchu jednotlivými filtračnými kazetami. Tento princíp dovoluje navrhovať prakticky neomedzenú kapacitu požadovanej filtračnej zostavy. Práve interné filtračné elementy, ktoré sp výsledkom dlhodobého vlastného vývoja pracovníkov firmy ABSOLENT, sú dôvodom vysoké predovšetkým dlhodobé účinnosti jednotiek ABSOLENT. Výhodou je, že túto patentovanú technológiu výroby filtračných kaziet sa dá podľa potreby modifikovať resp. kombinovať tak, aby vyhovovala požadovanému zadaniu.

Kontaminovaný vzduch vstupuje na sanie filtračnej jednotky a prechádza prvým stupňom filtrácie, kde sa zachytáva cca 80% všetkých častíc. Pre nasýtenie tejto vstupnej kazety sa začne vyseparovaný olej uvoľnovať do zbernej nádrže a odtiaľ je odvádzaný drenážou alebo malým čerpadlom pre ďaľšie použitie alebo likvidáciu. Pre priechod druhým filtračným stupňom je už vzdušnina čistá a obsahuje cca 1,4-1,5% častíc. Tie potom ostávajú v treťom vysoko účinnom tzv. HEPA filtru, takže späť do pracovného prostredia sa vracia perfektne vyčistený vzduch.

Práve spomínaná vlastnosť samodrenáže prvého a druhé filtračného stupňa je základnou príčinou dlhodobej bezúdržbovej prevádzky. Po počiatočnom nasýtení na potrebnú úroveň sa kazeta zanáša len veľmi pomaly. Pretože zachytená kvapalina z nej samovoľne odteká. To zanemná, že priechodnosť filtrov (na rozdieľ od iných celkom pasívnych princípov filtrácie) zostáva relatívne rovnaká po veľmi dlhú dobu.

Je ovšem potreba pre každý proces vybrať správnu kombináciu filtračných vrstiev tak, aby bolo dosiahnuté optimálnych vlastností celej filtračnej zostavy – to je už náš úkol.