Problematikou filtrácie znečisteného vzduchu sa už roky zaoberá firma FILTERMIST International Ltd. z Veľkej Británie, ktorá na základe vlastného výskumu a dlhoročných skúseností vyrába technicky dokonalé separátory pre likvidáciu olejovej hmly na odstredivom princípe.

Separačný bubo vo vnútri odlučovača rotuje veľkou rýchlosťou a pomocou vnútorných lopatiek nasáva kontaminovaný vzduch. Pri nárazu častíc na lopatky dochádza k vlastnému efektu separácie vzduchu a častíc použitého média. Odlúčené médium potom prechádza technologickými vložkami, v ktorých sa ultrajemné submikrónové častice zlučujú opäť do kvapiek väčších veľkostí a hmotnosti tie potom prechádzajú perforáciou bubna na vnútornej ploche vonkajšieho plášťa odlučovača. Tu vplyvom prúdenia vzduchu odlúčené médium už vo forme kvapaliny stúpa až do zbernej drážky, odkiaľ je potom odvádzané odpadovou hadicou na ľubovolné miesto podľa potreby.

Spomínané technologické vložky potom nemajú za cieľ odlúčené médium zachytávať ako nejaký pasívny filtračný prvok, iba napomáhajú procesu separácie. Ďalším dôvodom použitia týchto vložiek je zníženie hladiny hluku, ktorý je vytváraný prúdiacim vzduchom. Tieto vložky (štyri kusy vo vlastnej separačnej komore a ďalšie zvukové izolačné vložky na výfuku odlučovača) predstavujú jediný spotrebný materiál, ktorý treba podľa potreby vymieňať. Vzhľadom k tomu, že sa nejedná o elementy zachytávajúce odlúčené médium, je ich životnosť vo väčšine prípadov alplikácii dlhšia než rok.