Celosvetovo patentová unikátna metóda filtrácie chladiacich a hydraulických olejov a iných kvapalín. Princíp filtrácie umožňuje zachytávať častice už od veľkosti 0,07mikrometra(0,00007mm).

Stále vyššie požiadavky na čistotu kvapalín (oleja, rezných kvapalín apod.), používaných v priemyslu ale i v iných odvetviach vyvolávajú snahu nájsť jednoduchý ale účinný spôsob ich filtrácie s oveľa vyššou účinnosťou, než aká je bežne k dispozícii. Vývojári anglickej firmy Fluid Conditioning Systems Ltd. vyvinuli filtračný systém MAGNOM, ktorý tieto požiadavky naplňuje – je kompaktný, vysoko účinný, nenáročný na údržbu a obsluhu, nevyžaduje nákladný spotrebný materiál. Jednoducho sa zakomponuje do daného potrubia a pri prúdeniu kvapaliny zachytáva nežiaduce abrazívne častice, ktoré musia prejsť jeho magnetickým polom. Vďaka veľmi vysokému gradientu tohto magnetického pola – na úrovni magnetu je hodnota cca 1200 G (gauss), zatiaľčo na obvodu zberných lamiel je až 6500 G – dá sa pomocou filtrov MAGNOM zachytávať vedľa všetkých magnetických i množstvo paramagnetických materiálov, ako napr. meď, bronz, olovo, grafit, silikón, niektoré druhy hliníku apod.

Pri prietoku kvapaliny filtrom nedochádza k zmene prietoku pretože vplyvom magnetického pola sa častice zachytávajú iba medzi zbernými oceľovými doskami. Zatiaľ pozdĺžne prietokové kanály (celkový súčet ich plochy je 110% plochy vtoku a výtoku s filtra) zostávajú stále voľné. Prietokové kanály zostávajú vplyvom magnetických siločiar voľné aj pri plnom filtri. Takže tlaková strata v obvode je zanedbateľná a nedochádza ku kavitácii. Filtre MAGNOM sa dá preto vsadiť i pred vysokotlaké čerpadlá a zamedziť tým vzniku ich poškodeniu.

Filtre MAGNOM neobsahujú rotačné časti. Nevyžadujú žiadne výmenné náhradné kártridže – jediným prevádzkovým nákladom je čistenie magnetického tŕňa (prevádza sa napr. tlakovou vodou, pričom veľkú jednotku CLEAR PROCESS vyčistíte za 30-40 sekúnd). 

SKUPINA A – NÍZKOTLAKÉ VYSOKOKAPACITNÉ JEDNOTKY

CLEAR 5,  CLEAR 10  &  CLEAR 20

 

V prevedení zo zbernými lamelami z bežnej uhlíkovej oceli alebo z nerezového materiálu. Tieto jednotky sa používajú ako sekundárne filtre na brúsiacich strojoch, na technológiách hlbokého vrtania, kalenie, ultrazvukové čistenie, drôtové rezania apod.

V provedení se sběrnými lamelami z běžné uhlíkové oceli nebo z nerezového materiálu. Tyto jednotky se používají jako sekundární filtry na brousicích strojích, na technologiích hlubokého vrtání, kalení, ultrazvukového čištění, drátového řezání apod.

SKUPINA B – VYSOKOTLAKÉ VYSOKOKAPACITNÉ JEDNOTKY

PROCESS UNIT 5,  PROCESS UNIT 20

V prevedení z bežnej uhlíkovej oceli alebo nerezového materiálu. Tieto jednotky sa používajú obdobne ako jednotky série CLEAR, ale sú určené do ťažkých pracovných podmienok. Ako sú napríklad kaliace linky, otvorené hydraulické obvody ťažobných strojov a strojov pre spracovanie rudy, uhlia apod.